ضایعات پارچه

ضایعات پارچه

ضایعات پارچه به تکه پارچه های حاصل از فرآیند برش و دوخت لباس ها، سر قیچی ها و پارچه های دمده نامیده می‌شوند. ته طاقه های کمتر از یک متر، پارچه های بی کیفیت و نمونه کار نساجی ها هم…